berlintolstoi

The Hedgehog and the Fox-Berlin

₪120.00

חיבורו הידוע של ישעיה ברלין על תפיסתו של טולסטוי את ההיסטוריה

מצורף לעותק מכתב מברלין

עותק במצב טוב מאוד

דברו איתנו

חסר במלאי